Veiligheid van informatie en privacy zijn ons en onze klanten belangrijkste assets. Het is in ons grootste belang dat klanten en relaties vertrouwen hebben in hoe wij met bedrijfsinformatie en persoonsgegevens omgaan. Dat kan alleen als onze software goed en veilig werkt, onze interne processen en beleid kloppen en als onze medewerkers op de juiste manier omgaan met uw gegevens. Hier werken we continu aan.

Sinds 25 mei 2018 moet elk bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection Regulation (“GDPR”) in het Nederlands ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) genoemd. Ook onze klanten zullen hiermee te maken krijgen.

In een wereld waarin geldende regelgeving voortdurend aan verandering onderhevig is, streven wij er altijd naar dat onze oplossingen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. Daarbij passen wij, indien nodig, ook onze interne procedures en de communicatie op aan. Zodat we u – nu en in de toekomst – zoveel als redelijkerwijze mogelijk in lijn met de nieuwste wet- en regelgeving kunnen blijven bedienen.

Om als klant van 21south te kunnen blijven voldoen aan de nieuwe regelgeving bieden we in de software verschillende mogelijkheden om volgens de richtlijnen met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast werken we aan het ontwikkelen van tools die klanten kunnen helpen bij het voldoen aan verplichtingen rondom GDPR / AVG.

Voor meer details over hoe wij de veiligheid van informatie en privacy waarborgen, verwijzen we je naar de geldende algemene voorwaarden van 21south en ons information security statement. Uiteraard kun je ook altijd contact met ons opnemen voor een persoonlijke toelichting op hoe we uw privacy en veiligheid waarborgen.