De gemeente Amsterdam verkrijgt door de samenwerking met innovatiepartners 21south, Sioux Technologies en Total Waste Systems (STA) en haar technologische totaaloplossing inzicht op het gebied van afvalinzameling. Dit inzicht vertaald zich in een efficiëntere werkwijze, kostenbesparing en stelt Amsterdam in staat om informatiegericht te optimaliseren.

‘De drie partijen (STA) hebben de handen in elkaar geslagen en hebben op alle niveaus prima werk verricht. We zochten partners die op ons verschillende vlakken konden helpen en dit is het innovatiepartnerschap wat wij voor ogen hadden toen wij (gemeente Amsterdam) gingen aanbesteden.‘

Sinds juni 2020 werkt de gemeente Amsterdam samen met Sioux Technologies, Total Waste Systems en 21south (STA) die tezamen een complete oplossing implementeren voor de afvalinzameling bij de gemeente Amsterdam. In oktober 2020 is stadsdeel Zuidoost het eerste gebied in Amsterdam waar het dynamisch inzamelen is gestart en binnen max 1,5 jaar wordt in de hele stad, voor alle afvalstromen, dynamisch ingezameld.

Met behulp van de samenwerking kan de gemeente Amsterdam nu de afvalinzameling data analyseren, waardoor zij nu efficiënter werken, besparen en optimaliseren.

Wat houdt deze totaaloplossing nu precies in?

De applicatie 21QUBZ integreert alle technologische onderdelen tot één integraal systeem. Technologische onderdelen zoals vulgraadsensoren, voertuigtelematica, voorspellingsfunctionaliteiten, navigatiesystemen én personeel- en voertuigplanning praten nu met één applicatie. Dit heeft als gevolg dat de data die wordt gegenereerd , geanalyseerd kan worden, waardoor het afval op een dynamische wijze kan worden ingezameld. Dynamisch inzamelen houdt in dat het afval pas opgehaald wordt als de containers bijna vol zijn en/of op korte termijn dreigen vol te raken.

Proof of Concept

In juni 2020 is STA gestart met het doorlopen van de Proof of concept (PoC) bij de Gemeente Amsterdam. De PoC is uitgevoerd om zeker te stellen dat de juiste mensen met de juiste kennis samen konden komen in dit nieuwe traject. De juiste mensen in dit traject beschikken over ‘know how’ van afvalinzameling (21south & TWS) en het optimaliseren door middel van wiskundige logica (Sioux).

Peter de Boer, strategisch adviseur afvalketen bij de Gemeente Amsterdam, is betrokken geweest bij het gehele traject, van de aanbesteding tot aan de implementatie. Hij ziet het doorlopen van de PoC en het daaruit vloeiende Masterplan dat is opgesteld als meest waardevolle aspect van het geheel. ”In de PoC heeft STA laten zien dat ze deze opdracht aankunnen. En het masterplan is een zeer waardevolle bouwsteen voor de gehele opdracht. Hierin zijn goede afspraken gemaakt over hoe te gaan werken, een leerzaam proces.”

Implementatie totaaloplossing

De gemeente Amsterdam is erg te spreken over de samenwerking met STA en o.a. met het gebruik van de applicatie 21QUBZ. Ondanks corona perikelen afgelopen zomer is het implementeren van 21QUBZ dan ook goed verlopen. Dit heeft de gemeente terug gezien in de mate van de betrokkenheid van alle leveranciers in de keten.

Vanuit het oogpunt van STA is de implementatie in stadsdelen Zuidoost en Oost zeer succesvol geweest. Één van de succesfactoren is de implementatie van 21Route, de routeapplicatie die is geïntegreerd in 21QUBZ. Vele chauffeurs zijn inmiddels getraind om te werken met de applicatie.

Wat levert het de totaaloplossing van STA de gemeente Amsterdam nu op?

Al met al kunnen we concluderen dat de totaaloplossing van STA voor de gemeente Amsterdam de volgende voordelen oplevert: 

  • Een kosten efficiëntere inzameling van afval.
  • Een kwaliteitsverbetering van de afvalinzameling waarbij;
    1. het aantal rijbewegingen van de inzamelvoertuigen in de stad vermindert en
    2. de dienstverlening aan de burgers verbetert.
  • Informatiegericht de uitvoering aansturen.
  • Het mogelijk maken van informatiegerichte optimalisering.
Toekomst samenwerking

Amsterdam en STA zijn een samenwerking voor een termijn van maximaal 7 jaar aangegaan. Daarbij is STA van plan om de gemeente Amsterdam proactief te blijven ondersteunen in de verdere uitrol en implementatie in alle deelgemeenten én bij de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Wij kijken uit naar een vruchtbare en fijne samenwerking de komende jaren. Samen kunnen we borgen dat de afvalinzameling ook in de toekomst optimaal blijft verlopen.

2 thoughts on “Innovatieve technologie in afvalinzameling levert Gemeente Amsterdam voordelen op

  1. Al met de invoering van de ondergrondse perscontainers in Amsterdam Noord, in begin jaren 2000, was er op de “ beperkte” schaal van Amsterdam Noord sprake van de hierboven genoemde voordelen. Dit heeft zich nooit vertaald in voordelen voor heel Amsterdam!? Goed dat dit nu wel opgepakt wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *